Langendriya Panji Wulung Pergi ke Majapahit

gambar produk
Rp 35.000
Judul: Langendriya Panji Wulung Pergi ke Majapahit
Penulis: Suyadi Pratomo
Penerbit: PN Balai Pustaka
Cetakan 1, 1982
166 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 35.000
Stok: 1 eks

Buku ini terdiri dari 5 bab, antara lain :
1. Prabu Panji Wulung utusan nglamar Dewi Sekati
2. Prabu Panji Wulung gandrung-gandrung
3. Utusan Majapahit angsal damel, dipun begal Raden Panji Kusuma
4. Dhaupipun Raden Menak Koncar, Raden Menak Jayeng Sekar lan Raden Menak Jayeng Sari
5. Prabu Panji Wulung nglurug dhateng Majapahit lan kacepengipun Patih Logender saputranipun

Posting Komentar