Langendriya Pejahipun Ranggalawe

gambar produk
Rp 35.000
Judul: Langendriya Pejahipun Ranggalawe
Penulis: S. Z. Hadisutjipto
Penerbit: PN Balai Pustaka
Cetakan 1, 1982
139 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 35.000
Stok: 1 eks

Buku ini terdiri dari 8 bab, antara lain :
1. Ranggalawe badhe nglurug dhateng Blambangan
2. Ranggalawe pamitan para garwa
3. Bala Tuban bidhal datheng Blambangan
4. Layangseta Layangkumitir campuh kaliyan Angkatbuta Ongkotbuta
5. Damarwulan suwita Patih Lugender
6. Wadya Bugis campuh kaliyan Wadya Tuban
7. Wadya Tuban campuh kaliyan Wadya Blambangan
8. Ranggalawe kapupu ing paprangan

Posting Komentar