Crita Rakyat Jember

gambar produk
Rp 20.000
Judul: Crita Rakyat Jember
Penulis: Sri S Brodjo
Penerbit: Grasindo
Cetakan 1, 2007
51 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 20.000
Stok: 1 eks

Ing buku iki penulis nyoba dongeng nuturake crita-crita kang magepokan karo kahanan jember lan sawilayah sakupenge, disangkutake karo jenenge papan kang sunyata, ing pamrih kajaba gampang mbayangake dumadine, uga ngerti larah-larahe crita. Sanajan bisa uga dudu crita sejarah, mung dongeng utawa babad, nanging sarana crita-crita kang kerep katuturake dening para pinisepuh ngene iki, bisa disaring makna murakabe lelakon, kena kanggo tepa palupine wewategane jeneng kita priyangga, dipilih endi kang wicak kita tiru, sing ala kita singkirake.

Crita rakyat ing kene iki katulis nggunakake basa asline kang ana ing masyarakat, yaiku nggunakake basa Jawa.

Posting Komentar