Ngeluk Duwung Nggelung Gunung

gambar produk
Rp 35.000
Judul: Ngeluk Duwung Nggelung Gunung
Penulis: R Djoko Prakosa
Penerbit: Satu Kata
Cetakan 1, 2014
194 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 35.000
Stok: 1 eks

Nglumpukake geguritan iki dadi antologi.. ngelingake jaman cilikanku nglumpukake ceplik pring kanggo dadek geni simbok rikala ngayati mbathik. Blusukan turut kebon golek ceplik garing... siji mbaka siji ceplik dak klumpukake.... dak bongkok... sapondhongan cukup kanggo urub-urub dadek geni. Prasaja wae geguritan sing kaimpun ing antologi "Ngeluk Duwung Nggelung Gunung" mujudake gurit-gurit sing mrentul saka pepinginan nglipur ati... mburu lan luru mareming ati.

Posting Komentar