Prabu Suryakantha Dewi Ananggaraga (Bahasa Jawa)

gambar produk
Rp 25.000
Judul: Prabu Suryakantha Dewi Ananggaraga (Bahasa Jawa)
Penulis: L Mardiwarsita
Penerbit: Balai Pustaka
Cetakan 1, 1987
128 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 25.000
Stok: 1 eks

Prabu Suryakantha Dewi Ananggaraga
Bakuning cariyos nggambaraken satunggiling ratu gung binathara, sekti mandraguna, alus mulus bebudenipun, dhasar jatmika ing warni, namung boten kersa nambut silaning akrama, jalaran taksih ngentosi sarta ngupodasi panjanganing tilas garawanipun sakawit.

Posting Komentar