Pengantar Ilmu Fiqh

gambar produk
Rp 35.000
Judul: Pengantar Ilmu Fiqh
Penulis: M Hasbi Ash Shiddieqy
Penerbit: Bulan Bintang
Cetakan 6, 1989
227 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 35.000
Stok: 1 eks

Pengantar Ilmu Fiqh
Sejarah Fiqh Islam, Sekitar makna fiqh, pembagian pembahasan ilmu fiqh, periode-periode fiqh, pembentukan mazhab-mazhab fiqh, mazhab-mazhab syiah, sejarah pembukuan dan pembukuan sumbernya, keistimewaan fiqh Islam dan ciri-cirinya, ushul fiqh, fiqh Islam, Ijtihad ittiba' talfiq dan taqlid, dll.

Posting Komentar