Cariyosipun Ayu Sita Tuwin Bagus Rama (Bahasa Krama)

gambar produk
Rp 20.000
Judul: Cariyosipun Ayu Sita Tuwin Bagus Rama (Bahasa Krama)
Penulis: Pangripta
Penerbit: Media Wiyata
Cetakan 1, 1996
120 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 20.000
Stok: 1 eks

Cariyosipun Ayu Sita Tuwin Bagus Rama punika kababar utaminipun kangge para putra sarta para putri generasi kusumaning bangsa, kenginga kangge lelimbangan irib-iriban tuwin caking lampah gesangipun.

Posting Komentar