Rampaisari Prosa Warisan

gambar produk
Rp 45.000
Judul: Rampaisari Prosa Warisan
Penulis: Mohd. Yusof Md. Nor
Penerbit: Fajar Bakti
Cetakan 5, 1995
171 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 45.000
Stok: 1 eks

Memuat 25 buah petikan hasil kesusasteraan Melayu lama yang merangkumi kesemua jenis hasil kesusasteraan seperti sastera rakyat, sastera zaman Hindu, sastera zaman Islam, sastera sejarah dan ketatanegaraan serta undang-undang Melayu lama. Dalam tiap-tiap bahagian itu pula sekurang-kurangnya dua petikan dipilih. Petikan-petikan ini mengandungi berbagai-bagai tema yang mementingkan ketinggian moral yang dapat dijadikan renungan dan teladan kepada para pembaca.

Posting Komentar