Serat Pustakaraja Purwa Jilid 3

gambar produk
Rp 45.000
Judul: Serat Pustakaraja Purwa Jilid 3
Penulis: R Ng Ranggawarsita
Penerbit: Mangadeg
Cetakan 1, 1994
176 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 45.000
Stok: 1 eks

Nuwun, kabudayan jawi punika sakalangkung jembar wiyar tebanipun prasaat, anglimputi sagunging gesang lahir batosipun tiyang jawi wiwit jaman leluhur kadosdene ingkang kawrat ing dalem serat-serat, inggih punika buku-buku jawi gagrak lami, sinebut jinis klasik.

Posting Komentar