Mosque Coloring Book

gambar produk
Rp 25.000
Judul: Mosque Coloring Book
Penulis: Ana Alfatih
Penerbit: Alaras
Kondisi baru, segel
Harga: 25.000
Stok: 1 eks

Rasulullah SAW bersabda 'maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai amalan kalian yang terbaik dan yang paling suci di sisi Raja(Allah) kalian, paling tinggi derajatnya serta lebih baik bagi kalian daripada menginfakkan emas dan perak serta lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kemudian kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian? Mereka berkata "ya' Beliau berkata "berzikir kepada Allah ta'ala, Mu'adz bin Jabal ra berkata "tidak ada sesuatu yang lebih dapat menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir kepada Allah' --HR Tirmidzi dan Ibnu Majah

Posting Komentar