Undang-Undang Keadaan Bahaja 1957

gambar produk
Rp 75.000
Judul: Undang-Undang Keadaan Bahaja 1957
Penerbit: Inspektorat Djenderal Territorial dan Perlawanan Rakjat
Cetakan 1, 1957
329 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 75.000
Stok: 1 eks

Buku ini memuat terutama Undang-Undang Keadaan Bahaja 1957 (UU No. 74 tahun 1957; LN 1957/160) beserta memorie pendjelasannja (TLN 1957/1485).

Mengenai nilai Undang-Undang Keadaan Bahaja 1957, apakah Undang-Undang kita jang nasional itu sudah memuaskan? Saja tidak hendak mengudji, biarlah nanti oleh sedjarah.

Posting Komentar