Majalah Al-Muslimun

gambar produk
Rp 25.000
Judul: Majalah Al-Muslimun
Terbitan Kedua
No.3/September-Oktober 1963
Penerbit: Fa. Al-Muslimun
30 halaman
Kondisi bekas, bagus
Harga: 25.000
Stok: 1 eks

WASPADALAH, WAHAI UMMAT ISLAM !!!

Ummat Islam sekarang harus ber-hati2. Sebab Islam ada didalam kepungan dan didalam antjaman dari murka, belakang dan dalam oleh tiga golongan muka jaitu Komunis jg akan menghilangkan Kalimatullah. Jang mengantjam dari belakang jaitu golongan Keristen jang akan menghantjurkan Islam, dan golongan jang didalam jaitu Munafik jang akan merobohkan Islam.

Posting Komentar